Mijn Huisgenootjes

Disclaimer

Huisgenootjes.com is niet aansprakelijk voor de content die door gebruikers/leden is geplaatst op de site en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Huisgenootjes.com behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

De rechten omtrent intellectuele eigendom met betrekking tot de website, waaronder de eigen teksten, eigen afbeeldingen, eigen foto’s, software, de databestanden en overig eigen materiaal berusten bij Huisgenootjes.com.