Mijn Huisgenootjes

Privacyverklaring

Via Huisgenootjes.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Met uw inschrijving bij Huisgenootjes.com laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Huisgenootjes.com. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Huisgenootjes.com, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met andere huisgenootjes, controle van uw status door Huisgenootjes.com, etc. Voor betalingen gelieerd aan het lidmaatschap van Huisgenootjes.com, worden de in dat kader relevante gegevens verwerkt. Huisgenootjes.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Huisgenootjes.com dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt Huisgenootjes.com zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Huisgenootjes.com gebruikt persoonlijke gegevens zolang nodig is om een match te kunnen maken met andere huisgenootjes. Hierna worden de persoonlijke gegevens uit onze database gewist. Mocht je eerder je persoonlijke gegevens verwijderd willen zien, dan kan dit ten alle tijden door hiervoor een verzoek te sturen naar mail@huisgenootjes.com. Huisgenootjes.com gebruikt gegevens over bezoekers van zijn website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen aan deze bezoekers (direct marketing, e-mailspam e.d.). Huisgenootjes.com stelt gegevens over bezoekers van zijn website niet beschikbaar aan derden. Op de website van Huisgenootjes.com zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgevens. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Huisgenootjes.com zijn verbonden. Huisgenootjes.com kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Google: Voor het bijhouden van de statistieken op Huisgenootjes.com wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op je computer, tevens kan Google webbeacons gebruiken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je het gebruik van cookies in je browser uitschakelen. Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen: Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, kan Huisgenootjes.com bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan Huisgenootjes.com de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan Huisgenootjes.com pogingen ondernemen om de gegevens tot je persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken. Huisgenootjes.com stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. Vragen of verzoeken: Mocht je vragen of een verzoek hebben dan kun je hierover contact met ons opnemen. Gebruik hiervoor het contactformulier.